KVK účto

Veronika Kobyláková

Účetnictví, daňová přiznání, DPH, silniční daň, mzdy, Intrastat, statistika

Vedení účetní agendy a veškeré s ní spojené administrativy je příliš náročné pro každého podnikatele, který se plně věnuje chodu své firmy, či společnosti. Nabízíme komplexní vedení účetní, mzdové a daňové agendy, a s tím spojené administrativy. Vzhledem k množství povinných záznamů spojených s chodem firmy, které jsou stanoveny legislativou, vyřídíme veškerou korespondenci a jednání s příslušnými úřady.

Naší hodnotou je odbornost, kvalita zpracování, 20 let zkušeností, profesní odpovědnost a individuální přístup založený na požadavcích klienta. Nabízíme plný rozsah vedení účetnictví s požadavky na průkaznost, v souladu s ustanoveními EU, pro všechny typy podnikání a všechny osoby podnikající na území ČR.

Vedení účetnictví

Kompletní vedení účetnictví v souladu s právními předpisy, vedení hlavní knihy, zpracování přiznání k DPH a s tím spojené záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob, včetně povinných příloh a výkazů, dle potřeb a povinností klienta.

Vedení daňové evidence

Kompletní vedení daňové evidence, zpracování dokladů do peněžního deníku, vedení evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, přiznání k DPH a záznamní povinnosti, zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Zpracování mezd a vedení personalistiky

Zpracování mezd a vedení personalistiky pro „malé“ i „velké“ organizace, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách, zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění a další veškerou povinnou administrativu.

Daňová přiznání

Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob, DPH, Silniční dani, Dani z nemovitostí, vyúčtování daní z příjmu právnických i fyzických osob vybírané srážkou, statistická hlášení, Intrastat….

Poradenství

Poradenství, kontrola i rekonstrukce účetnictví, zastupování na úřadech, účast na kontrolách, komunikace s úřady – Okresní správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Finanční úřady, spolupráce s daňovým poradcem, či auditorem, dle potřeb klienta, upozornění na důležité termíny a průběžné výsledky hospodaření

Outsourcing

Externí vedení účetnictví nabízí klientovi zpracování účetní agendy do účetního systému. Ke všem zpracovaným dokumentům budete mít neustálý přístup online. Pokud si objednáte outsourcing, pak se nemusíte starat o termíny, sledovat změny v oblasti účetnictví a novely zákona. Outsourcingem přenesete odpovědnost za své účetnictví na nás.

Kontakt

Veronika Kobyláková
Aloise Jiráska 212, 280 02 Kolín-Sendražice
+420 776 585 939
vkobylakova@kvk-ucto.cz