Vedení účetnictví

Kompletní vedení účetnictví v souladu s právními předpisy, vedení hlavní knihy, zpracování přiznání k DPH a s tím spojené záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob, včetně povinných příloh a výkazů, dle potřeb a povinností klienta.

Vedení daňové evidence

Kompletní vedení daňové evidence, zpracování dokladů do peněžního deníku, vedení evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, přiznání k DPH a záznamní povinnosti, zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Zpracování mezd a vedení personalistiky

Zpracování mezd a vedení personalistiky pro „ malé“ i „ velké „ organizace, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách, zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění a další veškerou povinnou administrativu.

Daňová přiznání

Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob, DPH, Silniční dani, Dani z nemovitostí, vyúčtování daní z příjmu právnických i fyzických osob vybírané srážkou, statistická hlášení, Intrastat….

Účetní a daňové poradenství

Poradenství, kontrola i rekonstrukce účetnictví.

Zastupování na úřadech, účast na kontrolách
Komunikace s úřady – Okresní správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Finanční úřady
Spolupráce s daňovým poradcem, či auditorem, dle potřeb klienta
Upozornění na důležité termíny a průběžné výsledky hospodaření