Daňový kalendář

LEDEN 2017

pondělí 2. Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
pondělí 9. Spotřební daň splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
neděle 15. Daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pátek 20. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý 24. Spotřební daň splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016 kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
Spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2016
úterý 31. Biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb
Daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2016
Daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

ÚNOR 2017

čtvrtek 9. Spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. Daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24. Spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017 souhrnné hlášení za leden 2017 kontrolní hlášení za leden 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
Spotřební daň daňové přiznání za leden 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
úterý 28. Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

BŘEZEN 2017

středa 1. Daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
pondělí 13. Spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. Daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
pondělí 27. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2017 souhrnné hlášení za únor 2017 kontrolní hlášení za únor 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
Spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za únor 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
pátek 31. Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

DUBEN 2017

pondělí 3. Daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pondělí 10. Spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 18. Daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
čtvrtek 20. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 24. Spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
Spotřební daň daňové přiznání za březen 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

KVĚTEN 2017

úterý 2. Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
středa 10. Spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2017 souhrnné hlášení za duben 2017 kontrolní hlášení za duben 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
Spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
středa 31. Daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

ČERVEN 2017

pátek 9. Spotřební daň splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. Daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
úterý 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017 souhrnné hlášení za květen 2017 kontrolní hlášení za květen 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
Spotřební daň splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za květen 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
pátek 30. Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
Oznámení GATCA a FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC 2017

pondělí 3. Daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pondělí 10. Spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. Silniční daň záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
čtvrtek 20. Dan z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017 souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017 kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
Spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
pondělí 31. Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

SRPEN 2017

středa 9. Spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob
čtvrtek 24. Spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017 souhrnné hlášení za červenec 2017 kontrolní hlášení za červenec 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
Spotřební daň daňové přiznání za červenec 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek 31. Daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

ZÁŘÍ 2017

pondělí 11. Spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. Daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017 souhrnné hlášení za srpen 2017 kontrolní hlášení za srpen 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017
Spotřební dan splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za srpen 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

ŘÍJEN 2017

pondělí 2. Daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
úterý 10. Spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. Daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
pátek 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 25. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za
Spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
úterý 31. Daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

LISTOPAD 2017

čtvrtek 9. Spotřební daň splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24. Spotřební daň splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017 souhrnné hlášení za říjen 2017 kontrolní hlášení za říjen 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
Spotřební daň daňové přiznání za říjen 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
čtvrtek 30. Daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

PROSINEC 2017

pondělí 11. Spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. Daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 20. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 27. Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017 souhrnné hlášení za listopad 2017 kontrolní hlášení za listopad 2017
Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
Spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)