Úvod

Vedení účetní agendy a veškeré s ní spojené administrativy je příliš náročné pro každého podnikatele, který se plně věnuje chodu své firmy, či společnosti. Nabízím komplexní vedení účetní, mzdové a daňové agendy, a s tím spojené administrativy. Vzhledem k množství povinných záznamů spojených s chodem firmy, které jsou stanoveny legislativou, vyřídím veškerou korespondenci a jednání s příslušnými úřady.

Zpracovaná agenda je po uzavření období předána klientovi. Doklady jsou založeny v pořadačích a přehledně označeny a roztříděny. K daným dokladům jsou vytištěny veškeré účetní doklady s konečnými stavy jednotlivých položek, s přiloženou inventarizací.

K celkovému vedení účetnictví je samozřejmostí pojištění profesní odpovědnosti.

Jaké jsou výhody?

ušetříte:

  • za odvody za zaměstnance a jeho mzdu
  • za jeho odborné školení spojené s legislativou
  • za pořízení výpočetní techniky a její údržbu
  • za pořizování programů a jejich aktualizaci
  • za pořízení odborného ekonomického softwaru
  • uvedené ušetřené částky vložíte do rozvoje firmy